Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Giờ mới online.
Không biết nói gì với Dũng.....
Chia sẻ cùng Dũng và gia đình nổi mất mát lớn lao này....
 
Hạng B2
28/11/06
337
29
28
47
Thành kính chia buồn cùng anh Dũng và gia đình với nỗi đau mất mát quá lớn.