Hạng B2
15/11/11
152
0
0
Nam mô tây phương cực lại thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật!
Thành kính chia buồn đến bác Dũng và đại gia đình. Kính xin ơn trên phù hộ cho linh hồn em gái bác sớm siêu thoát.
Kính mong bác Dũng và đại gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau lớn lao này, giữ gìn sk để lo chu toàn mọi việc. Kính!
 
Hạng C
14/1/12
862
61
28
xin chia buồn cùng gia đình bác Dũng Gialai , không biết nói gì hơn
thành thật chia buồn.