Hạng C
17/8/11
674
1
16
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình bác, bác Dũng nhé! Chúc em gái bác an nghỉ!
 
Hạng C
23/6/09
692
146
43
Xin chia buồn cùng gia đình A. Dũng, cầu mong linh hồn Chị được siêu thoát.