Hạng D
10/5/13
2.670
555
113
Cantho-Saigon
Cho dù dòng xe nào cũng có hộp ECU điều khiển. Thường thầy thợ tỉnh do không có hàng thường thay không đúng. Vd accord thì thay oddesy hoặc xe mỹ ex lại gắn Lx tệ hơn còn gắn hộp ecu châu á. Xe em cũng không ngoại lệ. Hộp lai phải đổi đúng hộp này
ACCORD CLUB – Góc chăm xe: Nơi khoe xe, chia sẻ kinh nghiêm chăm xe và đặc biệt là khè…

Cái vụ bảng tra này anh Địa TĐC rành nè cho bảng lên đi. Để a lục lại kho hình rồi phọt tiếp