Hạng F
7/9/07
13.419
304
83
Dặm đường gió bụi
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

toyota cresta nói:
Sáng nay, họp mặt AE lấy ý kiến. Sau khi thống nhất tất cả AE cùng TDC quyết như sau :
1. Mỗi mem chia sẽ góp vào 5xị, để bù vào khoản thâm hụt ( tiền chết.....đặt cọc cho các bác đăng ký tham gia...nhưng không tham gia.... ). Riêng PS...bác ủng hộ 01chai.
2. Còn thiếu bao nhiêu thì trích 01 phần quỹ của hội ra bù vào.
Tổng số lúa thâm hụt : 15.510.000DS các bác sẽ góp vào 500k để chia sẽ:
1. PS : 01 chai
2.Toy C: 500k
3.Nguyen_Acc: 500k ( đã chuyển xong )
4.Phongba259: 500k ( đã chuyển xong )
5.Hùng BH : 500k ( đã chuyển xong )
6. Hongdam: 500k ( đã chuyển xong )
7.Manchestervn:500k ( đã chuyển xong )
8.TDC : 500k
9.Seamen: 500K
10.Anhphat : 500k
11.The dream: 500k
12.Mexe1978 : 500k
13.Hiệp Tăng : 500k ( đã chuyển xong )
14.MQMK :500k ( đã chuyển xong )
15.Ptranquan: 500k
16.Đông CT : 500k
17.Huy81200: 500k
18.Ontuhily: 500k
19.Pghaiau: 500k

Các bác chuyển cho em theo TK này:
TK: 6004205012752 NH NN &PTNT ( Agibank ) chi nhánh Phú Mỹ - Tân Thành - BRVT
chủ TK: Nguyễn Hữu Trị
cục gạch: 0903387613
đồng ý
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.966
113
54
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

Em đã nhận 850k của bác Dũng Gialai.....bù vào khoản thiếu hụt sau đại hội. Thanks
 
Hạng F
17/3/11
6.865
244
63
Núi rừng tây nguyên
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

Vậy em sau khi bù và đóng quỹ thì Vân còn dư ... Để hôm nào góp với các Bác oánh cho nó hết luôn
 
Hạng F
7/9/07
13.419
304
83
Dặm đường gió bụi
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

pghaiau nói:
Vậy em sau khi bù và đóng quỹ thì Vân còn dư ... Để hôm nào góp với các Bác oánh cho nó hết luôn
được đó

toyota cresta nói:
Em đã nhận 850k của bác Dũng Gialai.....bù vào khoản thiếu hụt sau đại hội. Thanks
còn em bữa nào gặp đóng nhe....:D
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

kyanh911 nói:
pghaiau nói:
Vậy em sau khi bù và đóng quỹ thì Vân còn dư ... Để hôm nào góp với các Bác oánh cho nó hết luôn
được đó

toyota cresta nói:
Em đã nhận 850k của bác Dũng Gialai.....bù vào khoản thiếu hụt sau đại hội. Thanks
còn em bữa nào gặp đóng nhe....:D
Bữa nào là bữa nào?
bash.gif

 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

Ontuhily nói:
kyanh911 nói:
pghaiau nói:
Vậy em sau khi bù và đóng quỹ thì Vân còn dư ... Để hôm nào góp với các Bác oánh cho nó hết luôn
được đó

toyota cresta nói:
Em đã nhận 850k của bác Dũng Gialai.....bù vào khoản thiếu hụt sau đại hội. Thanks
còn em bữa nào gặp đóng nhe....:D
Bữa nào là bữa nào?
bash.gif
TDC là vua lũi mà hẹn thì biết đến khi nào
21.gif

 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

anhphat nói:
Ontuhily nói:
kyanh911 nói:
pghaiau nói:
Vậy em sau khi bù và đóng quỹ thì Vân còn dư ... Để hôm nào góp với các Bác oánh cho nó hết luôn
được đó

toyota cresta nói:
Em đã nhận 850k của bác Dũng Gialai.....bù vào khoản thiếu hụt sau đại hội. Thanks
còn em bữa nào gặp đóng nhe....:D
Bữa nào là bữa nào?
bash.gif
TDC là vua lũi mà hẹn thì biết đến khi nào
21.gif
Rầu rầu, đã nín khóc mà online được rầu :D
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

Ontuhily nói:
anhphat nói:
Ontuhily nói:
kyanh911 nói:
pghaiau nói:
Vậy em sau khi bù và đóng quỹ thì Vân còn dư ... Để hôm nào góp với các Bác oánh cho nó hết luôn
được đó

toyota cresta nói:
Em đã nhận 850k của bác Dũng Gialai.....bù vào khoản thiếu hụt sau đại hội. Thanks
còn em bữa nào gặp đóng nhe....:D
Bữa nào là bữa nào?
bash.gif
TDC là vua lũi mà hẹn thì biết đến khi nào
21.gif
Rầu rầu, đã nín khóc mà online được rầu :D
Sáng đi thăm PS đến chiều mới về ghé Phú Lâm ... bây giờ mới rãnh nè quỷ ròm
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

anhphat nói:
Ontuhily nói:
anhphat nói:
Ontuhily nói:
kyanh911 nói:
pghaiau nói:
Vậy em sau khi bù và đóng quỹ thì Vân còn dư ... Để hôm nào góp với các Bác oánh cho nó hết luôn
được đó

toyota cresta nói:
Em đã nhận 850k của bác Dũng Gialai.....bù vào khoản thiếu hụt sau đại hội. Thanks
còn em bữa nào gặp đóng nhe....:D
Bữa nào là bữa nào?
bash.gif
TDC là vua lũi mà hẹn thì biết đến khi nào
21.gif
Rầu rầu, đã nín khóc mà online được rầu :D
Sáng đi thăm PS đến chiều mới về ghé Phú Lâm ... bây giờ mới rãnh nè quỷ ròm
Ghé PS thỉnh giáo coi mẹt dưỡng mấy con ốc hả anh? :D
 
Hạng D
20/5/11
4.746
1.520
113
45
TP Biên Hòa
Re:ACCORD CLUB - THU/CHI THÓC LÚA

Lão TOY , trử tiền quĩ và tiền của seamen luôn đi nha. Lão này chơi được nhưng ít xuất hiện thôi.