Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Xin chia buồn cùng gia đình bác Tấn. Có phải người em trai bị tai nạn mà bác Tấn bỏ rượu bia ko vậy mấy bác? Thành kính phân ưu
 
Hạng C
14/1/12
862
61
28
Xin chia buồn cùng gia đình bác Tấn , va cầu chúc cho linh hồn em bác ấy về với thánh nhan Chúa , thành kính phân ưu