Hạng F
29/8/07
8.008
25.408
113
Xin chia buồn cùng bác Tấn và gia đình.
Thành kính phân ưu !
 
Hạng D
24/2/10
1.433
118
63
65
Thành kính chia buồn cùng bác Tấn và gia đình.
 
kct
Hạng C
21/3/07
645
1
16
52
Em xin chia buồn cùng bác Tấn và gia đình.
Trân trọng.
 
Hạng D
20/5/11
4.746
1.520
113
46
TP Biên Hòa
Hôm qua em và họctin có đến viếng tang có vòng hoa của Hội Accord
Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình bác Tấn