O.S.P.D
29/8/05
4.118
424
83
50
Arizona
E mói hay tin, chia bùn cùng anh

E trai bác ấy bị sao các anh em nhỉ.
 
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
47
Phố Biển
Xin chia buồn cùng Bác Tấn và gia đình, cầu mong linh hồn em của Bác về với chúa trong thanh thản!