Hạng D
9/2/18
2.069
2.392
113
39
Bà Rịa Vũng Tàu
Theo em đọc thì nó không tác dụng gì đâu .... nó chỉ là test thường mà thôi.
Đi ra ngoài tỉnh bắt buộc có giấy này mới cho qua đó anh! Tờ này có giá trị 5 ngày khi thật sự cần thiết và không có giá trị gì gọi là phòng bệnh.