Hạng D
9/1/16
1.673
3.291
123
48
Sài Gòn
Báo anh, cái cao tốc Long thành - Dầu giây thì xe anh có tem thì anh có quyền lủi vô làn ETC để móc tiền ra trả (và cái làn này thì thường xuyên đóng), vì nó không có biết VETC với Epass là thằng nào. Còn Quãng Ngãi - Đà Nẵng thì em thua vì em chưa đi ra đây lần nào :)
 
Hạng C
5/3/13
562
1.106
93
Đi hết 30phut, chờ lấy thẻ với trả tiền hết 10 phút, cao tốc LTDG gây thiệt hại cho xã hội không biết bao nhiêu, video ngày t5, 1 ngày bình thường không kẹt xe.
Xe đi vào làn khẩn cấp, khỏi nói, đông như ruồi bu .ái ngựa.
 
Hạng C
7/4/20
651
663
93
34
Đi hết 30phut, chờ lấy thẻ với trả tiền hết 10 phút, cao tốc LTDG gây thiệt hại cho xã hội không biết bao nhiêu, video ngày t5, 1 ngày bình thường không kẹt xe.
Xe đi vào làn khẩn cấp, khỏi nói, đông như ruồi bu .ái ngựa.
ngồi kẹt xe nhìn thấy làn trống mà không vào đi thì lòng nó áy náy nên đành phải lăn vào thôi, còn hậu quả thì tính sau => đó là tư duy khôn lõi, không phải thông minh hay giỏi giang gì, nên phạt nặng tí cho chừa...