Hạng D
23/8/08
3.122
1.822
113
44
Tốc độ lưu thông đã rất chậm rồi, bắn làm gì nữa!
 
Hạng B2
3/12/20
363
381
63
Đà Lạt.
Ở truồng luôn cũng được, miễn đúng luật mà làm thì ai chửi ai nói gì đâu. Mà sao để dân tình cứ chửi hoài chửi hoài thì biết sao rồi đó...
 
Hạng F
29/10/16
10.958
19.623
113
Pháp
Vấn để nầy ..thì tôi cũng có chia sẽ, một bộ đồ công an bán đầy đường có quân hàm ...thì người dân sao biết được là quân, hay là cướp

Em vừa mới đậu xe, có một anh đen gỏ cửa, em bấm kính, nó nói là "police" ,
em trã lời
"tu me montre ton badge et le téléphone de ton brigade pourque je puisse vérifier"
... 1 giây sao trốn mất .. Vậy người VN có đủ điều kiện để hỏi không ?