Hạng C
1/12/11
856
860
93
Hạng D
2/5/16
1.898
1.838
143
CSGT đang làm gắt uống rượu bia điều khiển xe mà vẫn có những thằng điên coi thường pháp luật, coi thường tính mạng mình và người khác.