Hạng D
21/3/08
4.841
4.374
113
hcm
to vkx80: Đúng là có nhều quan niêm sai lầm về đồ cổ nhỉ? Thông tin cũng là dạng đồ cổ, nằm trong OS 5 năm thành đồ cổ, giờ bốc ra lại thấy có giá ghê! :D
 
Hạng B1
20/2/11
58
1
0
51
Em ngu ngơ nhưng tính em tốt và chịu khó học hỏi.
Cảm ơn bác đã cho em 1 sàng khôn.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.969
113
Có sách có bài rồi đây..giờ tự nghiệm lại chả phải tự kiểm nhá:
Cái đầu tiên...em luôn nghĩ, đồ chơi nhiều: bình to vẫn còn đúng do có lúc chơi mà máy không nổ. :D Và cái tật sắp tắt máy nháy ga phát: Nu thấy ớn, tài già xui dại hay cơ xưa nó vậy, cái tội học lõm
bash.gif