Tập Lái
5/8/04
26
0
1
Đã gửi "Tools for Car repair" cho các Pác theo mailling list :
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] ; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
 
Hạng B2
14/10/04
136
13
18
Trái Đất
RE: Cẩm nang "Tools for Car repair"

Đã nhận được rùi, cảm ơn bác. Mong tiếp tục nhận được các loại tạp chí của bác.
 
Hạng B2
20/1/07
176
0
16
50
HCM
RE: Cẩm nang "Tools for Car repair"

Em đã nhận được rồi, rất hay. Mong bác tiếp tục phát huy nhá.
 
Hạng B2
12/9/04
219
32
28
RE: Cẩm nang "Tools for Car repair"

Em kính chào các bác. Em đã tham gia diên đàn lâu rồi nhưng chưa post được bài nào nên em cũng xin các bác thông cảm và chỉ giáo. Cho em xin tạp chí với. Cảm ơn các bác nhiều.
Địa chỉ của em: [email protected]
 
Tập Lái
3/7/05
8
0
0
RE: Cẩm nang "Tools for Car repair"

Đã là cẩm nang chắc chắn là rất quý ...và cũng cực hiếm nữa. Tui hnay mới đọc được, thấy anh em .....xếp hàng xin bác, tui cũng xin ké 1 chân trong hàng nữa đây, vậy mong bác bớt chút t/gian vàng ngọc gửi cho tôi. Cám ơn bác nhều nhều lắm.
Email: [email protected]

Chào thân ái.