Hạng B2
28/8/16
469
235
43
Năm nào về Tết cũng mang 2 ổ bánh mì bỏ sẵn: kêu vào là gởi bánh mì cứu đói. Sáng 4-5 giờ sáng sớm mà 1/3 bánh xe dính vạch mà vẫn phải nộp bánh mì đó. Các anh trên trục này gom bánh mì rất dữ trong thời gian Tết.
 
Hạng B2
11/11/12
280
171
43
Các bác có ảnh đẹp cung đường này thì chia sẻ để có động lực làm 1 chuyến Tây Nguyên nhỉ :)