Tập Lái
15/5/11
6
2
3
www.pew.vn
Vẫn có thể nha bạn, tùy vô gen, thói quen sinh hoạt, môi trường sinh hoạt nữa. Nhưng mà 3x, gần 40 thì lo dần chuyện bị lão, mang kính lão hơn là cận.
 
Chỉnh sửa cuối: