Hạng C
25/10/20
825
978
93
Hồ Chí Minh
www.shopee.vn
Mua xe mà chờ chữ trên biển số =]] chắc mua cây thứ 2 hả bác =]] chứ lúc e mua thì kệ moẹ biển nào cũng đc. Có cái xe chạy đã tính sau :D
 
Tập Lái
15/7/19
36
27
19
29
Giờ đang đầu 7 r. Kinh tế khó khăn nên người mua xe ít. Chắc phải đầu năm sau mới hết biển K.
 
Tập Lái
27/2/17
40
28
18
54
hôm trước em thấy xe biển 51E xxxxx không biết có phải là đầu mới không ạ ?