Hạng B1
7/6/18
62
61
18
25
Các bác ở Sài gòn cho hỏi biển "K" ở TP lúc nào hết nhỉ? Xong biển "K" thì tiếp tục bốc biển chữ gì ạ? Em thì không khoái biển "K" lắm.
Thanks

Cho hỏi biển số Sài Gòn đầu "K" khi nào hết?
 
Last edited by a moderator: