Hạng D
8/4/12
2.405
7.627
113
Chắc đk mới dịch vụ thì E, từ trắng chuyển qua vàng thì giử nguyên.E chuyển về trắng thì vẫn giử nguyên , cho nên mới thấy khi E trắng, khi E vàng, H, K cũng vậy là thế
Cái em chưa rõ là xe nào thì đk E vàng, xe nào thì K vàng ấy bác
 
Hạng B2
20/12/19
251
200
43
44
từ đây tới cuối năm chắc hết K, tiếp theo thì mình đoán là L hoặc M. Q7 mình thấy có 51K - 88xxx rồi
Hết K thì sang L.

Biển số xe ô tô TPHCM có ký hiệu đầu số bao gồm các số 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 và seri chữ cái biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z . (theo Thông tư 24/2023/TT-BCA về biển số xe định danh áp dụng từ ngày 15/8/2023)