Hạng C
15/3/12
529
8
18
Golden eyes !
Em mới hoàn thiện bộ đèn CIBIÉ, bóng Philips vàng cho DS21 theo thiết kế nguyên bản của xe.
Citroën DS 21 | Chiếc thàm bay trên đường