Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
ĐẾN HẸN LÀ GẶP
- Kính gửi đến tất cả các thành viên trong club: Sau khi đi tiền trạm thực tế và được các anh em Cần Thơ hỗ trợ, nay thông báo đến các bác, các cụ, các mợ bắt đầu đăng ký off tại Cần Thơ với những thông tin sau:
+ Ngày off: 12 và 13/11/2016
+ Địa điểm off: Cần Thơ
+ Đối tượng tham gia: tất cả các thành viên trong và ngoài club (không phân biệt có xe City hay không có xe City hoặc các xe khác đều tham gia được)
+ Thời gian đăng ký đến hết ngày 11/11/2016
+ Nội dung đăng ký:
- Họ và tên:
- Biển số xe:
- Số điện thoại liên hệ:
- Số lượng người tham gia:...(bao gồm trẻ nhỏ, mấy tuổi)
+ Các bác ở khu vực Miền Tây xin đăng ký ở đây luôn
+ Sau khi đăng ký các bác, các cụ các mợ vui lòng chuyển khoản tiền quyết tâm để BTC book phòng và món ăn, khu du lịch,... Thông tin CK như sau:
- Tên chủ TK: Nguyễn Thảo Lam
- Số TK Vietcombank: 0281000740250 (chi nhánh Bình Dương)
- Nội dung ck: <tên> <ck off MT>
- Số tiền CK (tạm thu): 1.500.000
CITY CLUB - OFLINE TẠI CẦN THƠ NGÀY 12 & 13/11/2016

CITY CLUB - OFLINE TẠI CẦN THƠ NGÀY 12 & 13/11/2016

SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÁC ĐỢT OFLINE NÀY SẼ LÀ NIỀM VUI CHO CITY CLUB VÀ CÁC NHÀ TÀI TRỢ.
BTC.
 
  • Like
Reactions: hta123 and kq
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
[xtable=810x@]
{tbody}
{tr}
{td=colspan:9|810x@}DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA OFF CẦN THƠ{/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}STT{/td}
{td=rowspan:2}Họ và tên{/td}
{td=colspan:3}Số lượng{/td}
{td=rowspan:2}Biển số xe{/td}
{td=rowspan:2}Số điện thoại{/td}
{td=rowspan:2}Loại phòng{/td}
{td=rowspan:2}Đã chuyển khoản{/td}
{/tr}
{tr}
{td}NL{/td}
{td}Trẻ <3t{/td}
{td}Trẻ >3t{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}1{/td}
{td=rowspan:3}Nguyễn Thảo Lam{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}61A.139.24{/td}
{td=rowspan:3}0933 150784{/td}
{td=rowspan:3}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:3} 1.500.000,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:4}2{/td}
{td=rowspan:4}Nguyễn Đình Thăng{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:4}51F.527.93{/td}
{td=rowspan:4}0903 888027{/td}
{td=rowspan:4}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:4} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}3{/td}
{td=rowspan:2}Ngô Văn Toàn{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}51A.927.53{/td}
{td=rowspan:2}0909 955041{/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:2} 1.500.000,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}4{/td}
{td=rowspan:3}Tô Minh Dũng{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}51A-918.99{/td}
{td=rowspan:3}0968 256524{/td}
{td=rowspan:3}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:3} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}5{/td}
{td=rowspan:3}Ngô Trần Anh Quân{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}51A-907.15{/td}
{td=rowspan:3}0938 917099{/td}
{td=rowspan:3}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:3} 3.000.000,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:4}6{/td}
{td=rowspan:4}Milan Nguyễn{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:4}51F-75137{/td}
{td=rowspan:4}0902 637879{/td}
{td=rowspan:4}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:4} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}7{/td}
{td=rowspan:3}Lưu Tiệp Khắc{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}69A - 027.86{/td}
{td=rowspan:3}0918 272080{/td}
{td=rowspan:3} {/td}
{td=rowspan:3} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}8{/td}
{td=rowspan:3|192x@}
Crea tive{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}60A-118.69{/td}
{td=rowspan:3}0937 401222{/td}
{td=rowspan:3}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:3} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:5}9{/td}
{td=rowspan:5|192x@}
Hào IT{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:5}51F-549.75{/td}
{td=rowspan:5}0938 369969{/td}
{td=rowspan:3}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:5} 1.500.000,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}10{/td}
{td=rowspan:3|192x@}
Hào Mobil{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}51F: 535-74{/td}
{td=rowspan:3}0918 447298{/td}
{td=rowspan:3}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:3} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:4}11{/td}
{td=rowspan:4}Nguyễn Thanh Phú{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:4}51A.982.73{/td}
{td=rowspan:4}0989 448449{/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:4} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}12{/td}
{td}Nguyễn Thanh Trung (CHT){/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}51A134.78{/td}
{td=rowspan:3}0941 010 010{/td}
{td=rowspan:3}phòng ba{/td}
{td=rowspan:3} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Nguyễn Trọng Nghĩa{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}QDD{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}13{/td}
{td}Phạm Thanh Phong{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}51F-560.60{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Frank{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}14{/td}
{td=rowspan:2}Nguyễn Thái Minh Trường{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}67A - 045.62{/td}
{td=rowspan:2}0976.88.7272{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}15{/td}
{td=rowspan:2|192x@}
Tân Civic{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2}0909 061 019{/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:2} 3.000.000,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}16{/td}
{td=rowspan:2}Nguyễn Văn Tỷ{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}65A-105.40{/td}
{td=rowspan:2}0932 468121{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:4}17{/td}
{td=rowspan:4}Hồ Chí Cường{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:4}51F - 781.35{/td}
{td=rowspan:4}0909 507070{/td}
{td=rowspan:4} {/td}
{td=rowspan:4} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:4}18{/td}
{td=rowspan:4}Mai Viết Kinh Luân{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:4}61A - 311.27{/td}
{td=rowspan:4}0908 263617{/td}
{td=rowspan:4}phòng 3{/td}
{td=rowspan:4} 1.500.000,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}19{/td}
{td=rowspan:2}Lý Trường Nguyên{/td}
{td}1{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2}66A-026.18{/td}
{td=rowspan:2}0949 295499{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}20{/td}
{td=rowspan:2}Trần Nguyên Phát{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}21{/td}
{td}trần võ na ny{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}0908 917677{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}22{/td}
{td}David Minh{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}0907 465 445{/td}
{td} {/td}
{td=109x@} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}tổng cộng{/td}
{td}48{/td}
{td}7{/td}
{td}7{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} 12.000.000,00{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
Thống kê quà tài trợ cho Chuyến Offline Honda City Club SG tại Cần Thơ như sau:
1. Khoa Vũ: 1 sub gầm ghế Mutant, ĐẤU GIÁ trong đêm Gala gây quỹ từ thiện Honda City Club SG
2. Mobil Hao: 4 bình nhớt Mobi 1 (4L/bình)
3. Nguyễn Khắc Trung: 1 Voucher giảm giá 50% bộ bi Hella 5 TQ + bóng xenon Philips mới 100% + Ballast Denso tháo xe, KHÔNG bao gồm Angel Eyes và Led DRL
5. LP689: 3 cục Autolock 6 chức năng
4. Công ty Minh Phú bên pác Minh Vu: 10 Voucer giảm giá (5 phiếu giảm 15% cho đuôi cá có đèn + 5 phiếu 20 % cho tất cả các phụ kiện)
6. Phòng vé "Sành vé máy bay" của Quan Ngo: 1 cặp vé Vietjet khứ hồi Phú Quốc. Ước gì em trúng, em bay cùng Dung đi đến vùng biển xanh, cát trắng, nằm nghe sóng vỗ, nhìn ngắm chân trời xanh ngát hí hí
7. Phong vé Máy bay giá rẻ Clickbay.com.vn của Phu ClickBay: 2 voucher giảm giá 1.000.000đ/voucher.
8. ABC Boutique của pác Mobil Hao: Tặng cho toàn bộ XE THAM GIA OFFLINE, mỗi XE 4 voucher giảm giá 250.000đ/voucher khi mua sản phẩm Vali, túi xách tại ABC Boutique. Không áp dụng gộp 4 voucher cho 1 sản phẩm.
9. Pác Honda Civic: tặng toàn bộ XE THAM GIA OFFLINE 1 cặp khăn lau xe

Thay mặt BTC Offline Cần Thơ, cảm ơn tấm lòng và những phần quà của các nhà tài trợ, chúc các pác kinh doanh đông khách và ngày càng phát triển. Logo của các nhà tài trợ sẽ được đưa vào Banner Offline, và được nhắc đến liên tục trong Đêm Gala Lúa Nếp.
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
[xtable=823x@]
{tbody}
{tr}
{td=colspan:9|823x@}DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA OFF CẦN THƠ{/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}STT{/td}
{td=rowspan:2}Họ và tên{/td}
{td=colspan:3}Số lượng{/td}
{td=rowspan:2}Biển số xe{/td}
{td=rowspan:2}Số điện thoại{/td}
{td=rowspan:2}Loại phòng{/td}
{td=rowspan:2}đã thanh toán{/td}
{/tr}
{tr}
{td}NL{/td}
{td}Trẻ <3t{/td}
{td}Trẻ >3t{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}1{/td}
{td=rowspan:3}Nguyễn Thảo Lam{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}61A.139.24{/td}
{td=rowspan:3}0933 150784{/td}
{td=rowspan:3}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:3} 1.500.000,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:4}2{/td}
{td=rowspan:4}Nguyễn Đình Thăng{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:4}51F.527.93{/td}
{td=rowspan:4}0903 888027{/td}
{td=rowspan:4}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:4} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}3{/td}
{td=rowspan:2}Ngô Văn Toàn{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}51A.927.53{/td}
{td=rowspan:2}0909 955041{/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:2} 1.500.000,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}4{/td}
{td=rowspan:3}Tô Minh Dũng{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}51A-918.99{/td}
{td=rowspan:3}0968 256524{/td}
{td=rowspan:3}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:3} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}5{/td}
{td=rowspan:3}Ngô Trần Anh Quân{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}51A-907.15{/td}
{td=rowspan:3}0938 917099{/td}
{td=rowspan:3}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:3} 3.000.000,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:4}6{/td}
{td=rowspan:4}Milan Nguyễn{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:4}51F-75137{/td}
{td=rowspan:4}0902 637879{/td}
{td=rowspan:4}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:4} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}7{/td}
{td=rowspan:3}Lưu Tiệp Khắc{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}69A - 027.86{/td}
{td=rowspan:3}0918 272080{/td}
{td=rowspan:3} {/td}
{td=rowspan:3} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}8{/td}
{td=rowspan:3|168x@}Tạ Văn Bình
(Crea tive){/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}60A-118.69{/td}
{td=rowspan:3}0937 401222{/td}
{td=rowspan:3}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:3} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:5}9{/td}
{td=rowspan:5|168x@}Nguyễn Anh Hào
(Hào IT){/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:5}51F-549.75{/td}
{td=rowspan:5}0938 369969{/td}
{td=rowspan:3}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:5} 1.500.000,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}10{/td}
{td=rowspan:3|168x@}Hoàng Quốc Hào
(Hào Valy){/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}51F: 535-74{/td}
{td=rowspan:3}0918 447298{/td}
{td=rowspan:3}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:3} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:4}11{/td}
{td=rowspan:4}Nguyễn Thanh Phú{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:4}51A.982.73{/td}
{td=rowspan:4}0989 448449{/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:4} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:3}12{/td}
{td}Nguyễn Thanh Trung (CHT){/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:3}51A134.78{/td}
{td=rowspan:3}0941 010 010{/td}
{td=rowspan:3}phòng ba{/td}
{td=rowspan:3} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Nguyễn Trọng Nghĩa{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}QDD{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}13{/td}
{td}Phạm Thanh Phong{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}51F-560.60{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Frank{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}14{/td}
{td=rowspan:2}Nguyễn Thái Minh Trường{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}67A - 045.62{/td}
{td=rowspan:2}0976.88.7272{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}15{/td}
{td=rowspan:2|168x@}Trần Quang Tân
(Tân Civic){/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2}0909 061 019{/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:2} 3.000.000,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}16{/td}
{td=rowspan:2}Nguyễn Văn Tỷ{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}65A-105.40{/td}
{td=rowspan:2}0932 468121{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:4}17{/td}
{td=rowspan:4}Hồ Chí Cường{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:4}51F - 781.35{/td}
{td=rowspan:4}0909 507070{/td}
{td=rowspan:4} {/td}
{td=rowspan:4} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:4}18{/td}
{td=rowspan:4}Mai Viết Kinh Luân{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:4}61A - 311.27{/td}
{td=rowspan:4}0908 263617{/td}
{td=rowspan:4}phòng 3{/td}
{td=rowspan:4} 1.500.000,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}19{/td}
{td=rowspan:2}Lý Trường Nguyên{/td}
{td}1{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2}66A-026.18{/td}
{td=rowspan:2}0949 295499{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}20{/td}
{td=rowspan:2}Trần Nguyên Phát{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}21{/td}
{td}trần võ na ny{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}0908 917677{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}22{/td}
{td=rowspan:2}David Minh{/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:2}0907 465 445{/td}
{td=rowspan:2} {/td}
{td=rowspan:2|109x@} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:4}23{/td}
{td=rowspan:4|168x@}Trang công Hoàng
(HoangTrang){/td}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=rowspan:4}51F 348-27{/td}
{td=rowspan:4}0903 818912{/td}
{td=rowspan:4}phòng đôi{/td}
{td=rowspan:4|109x@} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1{/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}tổng cộng{/td}
{td}51{/td}
{td}7{/td}
{td}9{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} 12.000.000,00{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
  • Like
Reactions: socola_Hao