CITY CLUB - OFLINE TẠI CẦN THƠ NGÀY 12 & 13/11/2016