Hạng B1
19/8/15
98
102
33
cho em hỏi sắp tới thì khi nào CLUB lại offline vậy mấy anh?