Hạng F
7/8/17
6.768
8.630
113
Dùng não đi cô e,, ko xài não thì thua phải rồi,,,
Không phải thua đâu nha. Tại người ta hỏng thèm chấp thôi, mà hổng biết sao sống lỗi sống sai sao mà ai cũng chỉ trích hết. xong lại k thèm chấp, chắc người của Phục Hưng thật. Hôm qua còn thằng "Phật Sống Ôn Lai" mà.
 
  • Haha
Reactions: Hieu_LA
Hạng B1
8/7/21
57
15
8
24
Không phải thua đâu nha. Tại người ta hỏng thèm chấp thôi, mà hổng biết sao sống lỗi sống sai sao mà ai cũng chỉ trích hết. xong lại k thèm chấp, chắc người của Phục Hưng thật. Hôm qua còn thằng "Phật Sống Ôn Lai" mà.
Dựa vào đâu bạn nói tôi ng Phục Hưng. Dẫn chứng ra nào