Hạng D
6/9/18
4.820
7.489
113
33
Không phải thua đâu nha. Tại người ta hỏng thèm chấp thôi, mà hổng biết sao sống lỗi sống sai sao mà ai cũng chỉ trích hết. xong lại k thèm chấp, chắc người của Phục Hưng thật. Hôm qua còn thằng "Phật Sống Ôn Lai" mà.
Bác lại gẹo e xinh đẹp nữa rồi,,,
 
Hạng D
6/9/18
4.820
7.489
113
33
Không phải thua đâu nha. Tại người ta hỏng thèm chấp thôi, mà hổng biết sao sống lỗi sống sai sao mà ai cũng chỉ trích hết. xong lại k thèm chấp, chắc người của Phục Hưng thật. Hôm qua còn thằng "Phật Sống Ôn Lai" mà.
Bác cũng thấy cha thần kinh đó nữa á,,lạy
 
Hạng D
25/10/20
1.220
1.594
98
54
thôi ,các bác chấm dứt chủ đề thớt này tại đây đi các bác,để đi xa quá mất vui và mất hòa khí của diễn đàn,ok nhé các bác?