JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.275
8.358
113
22 g, chúng nó lại cắn người.
 
Hạng C
26/9/12
903
55.555
93
Ho Chi Minh City
một thời anh em vs nhau Xô Tiệp...dự sau trận này bọn đầu gấu choảng nhau Nga ngố bị đuổi dìa nước :D
Nghe toàn na ná như Saratov với lại Eska. Bác nào biết về thời bao cấp trước 90 thì biết cái vụ này.

Nhìn Nga thi đấu thì thấy Nga vẫn ngố như xưa.