JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.275
8.358
113
Nga bị loại thì hooligan Nga tiện tay phá luôn Euro. Kết quả là Nga bị cấm thi đấu tại các giải đáu quốc tế của Uefa, và thêm bị cô lập. Châu Âu với gấu Nga thành kẻ thù.

Trấn áp, để lại một xác Nga thúi, là có chuyện, khi 4 tiểu đoàn Nato đang sát biên giới Nga. Nga đang điên.
 
Hạng C
26/9/12
903
55.454
93
Ho Chi Minh City
Trấn áp, để lại một xác Nga thúi, là có chuyện, khi 4 tiểu đoàn Nato đang sát biên giới Nga. Nga đang điên.
Châu Âu luôn là khởi đầu của CT. Ép Nga quá có khi làm hại mình luôn. Vài triệu quân thiện chiến cũng chưa là gì với Nga huống hồ vài tiểu đoàn lính kiểng.