Hạng C
26/9/12
903
55.614
93
Ho Chi Minh City
Nói không phải khen chứ nhìn Nga đá trông y chang như đội tuỷen xứ Đông Lào! Yếu ớt, chậm chạp và lười di chuyển.

Nga thì vẫn luôn ngố.
 
Hạng B2
7/1/13
373
574
93
45
Nói không phải khen chứ nhìn Nga đá trông y chang như đội tuỷen xứ Đông Lào! Yếu ớt, chậm chạp và lười di chuyển.

Nga thì vẫn luôn ngố.
Gấu Nga mờ,lười & chậm là chuẩn cơm mẹ nấu
 
Hạng C
13/10/11
757
46.113
93
Sau Euro 88 thì Nga chỉ có càng ngày càng đi xuống, ai tin mấy anh Ngố này thì thật can đảm, nghe mấy thằng BLV bợ mà chối cả tai :3dcuoi: