Hạng D
15/1/08
1.037
2.572
113
Bồ không muốn đá luân lưu nhưng cũng chả làm gì được Ba Lan. Tội.
 
Hạng D
11/9/14
1.653
42.279
113
Đội nào đá trước thì đội đó thua... Hihi...