Hạng B2
6/11/12
185
90
28
Đã có lời rồi mà sao còn tăng giá ghê quá 1400đ/lit. Không hiểu nổi, chỉ muốn chưởi không à, chắc đón đầu giảm trước bạ xe cũ 2% giờ tăng xăng dầu để bù vào đây mà.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/6/11
893
2.002
93
Quận nhì
Rất rất nhiều người mỏi miệng (chưởi) , một số người mỏi tay (đếm tiền) :mad::mad::mad:
bash.gif
bash.gif
bash.gif
.
 
Hạng D
2/7/11
2.431
13
38
57
Các bác công nhận 1 điều đám "đầy tớ nhân dân" của chúng ta chỉ toàn 1 lũ ăn hại không? Chả làm được gì cả cứ thế này thì còn trông mong gì!
11.gif