nên chọn xe nào

 • Phương trang

  Bình chọn: 2 8,3%
 • Thành bưởi

  Bình chọn: 10 41,7%
 • Amazing limousine

  Bình chọn: 2 8,3%
 • Nguyễn kim

  Bình chọn: 1 4,2%
 • Xe nhà

  Bình chọn: 9 37,5%

 • Total voters
  24
Hạng D
27/6/12
3.712
6.955
113
Vẫn thích nằm giường hơn,,,
Nằm giường thì sướng nhưng tuyến TN đèo nó lắc lắm. Xưa công tác Đức Trọng em hay đi TB. Nhưng chỉ đi ghế vì sợ đèo xe giường nó lắc dễ...xuống vực. Với toàn đi chuyến 23 - 24h để lên...ngủ cho đỡ sợ. Keke.