nên chọn xe nào

 • Phương trang

  Bình chọn: 2 8,3%
 • Thành bưởi

  Bình chọn: 10 41,7%
 • Amazing limousine

  Bình chọn: 2 8,3%
 • Nguyễn kim

  Bình chọn: 1 4,2%
 • Xe nhà

  Bình chọn: 9 37,5%

 • Total voters
  24
Tập Lái
4/7/21
43
7
8
35
Ko nhà xe nào qua dc thành bưởi về số lượng xe, sự đa dạng. Thành bưởi hiện có 4 loại xe, ngoại trừ xe ghế ngã ngày có 2 chuyến , 3 loại xe kia xuất bên liên tục, ngày cuối tuần 1 lần xuất bến cả chục xe, quá khủng!
Thành bưởi chạy ghê lắm bác à. E ngồi 1 lần sợ lắm r. Quá ẩu
 
Tập Lái
30/8/21
35
3
8
23
những tài xế thành bưởi tôi không dám cmt ở đây luôn, chạy quá ẩu