Hạng B2
19/4/16
139
606
93
Mình vẫn đi coi mà chưa mua, có duyên sẽ mua. Thấy chưa xuống lắm. Đất phân lô khoảng 1.000m2 toàn trên tỷ đc cái có sẵn đường và thổ cư. Còn mua của dân thì rẻ hơn nhiều, có chỗ còn đường đất. Đang cân nhắc mua để lâu thì cứ đường đất mà múc vì 5-10 năm thì cũng bê tông hoá hết không
 
Hạng B2
4/1/22
197
143
43
26
Mình vẫn đi coi mà chưa mua, có duyên sẽ mua. Thấy chưa xuống lắm. Đất phân lô khoảng 1.000m2 toàn trên tỷ đc cái có sẵn đường và thổ cư. Còn mua của dân thì rẻ hơn nhiều, có chỗ còn đường đất. Đang cân nhắc mua để lâu thì cứ đường đất mà múc vì 5-10 năm thì cũng bê tông hoá hết không 1000m2 trên ty là tỷ mấy bác?