Hạng D
6/4/05
3.604
2.140
113
Vẽ chuyện thật chứ, mấy chục năm nay dùng bình thường chả sao cả: sáng mở cửa xe, vẫn đứng ngoài thò chân vô đạp thắng, bấm nút đề, xong đóng cửa đi 1 vòng quanh xe kiểm tra, mở cửa gara rồi vô xe ngồi chờ vòng tua xuống đều dưới 1k là dzọt!