Hạng D
5/7/16
1.687
8.232
113
Năm nay giải đặc biệt là chiếc xe của năm nhé
Mấy sếp duyệt ko nào :v