Hạng D
5/7/16
1.571
5.522
113
Năm nay giải đặc biệt là chiếc xe của năm nhé
Mấy sếp duyệt ko nào :v