Hạng C
13/4/16
819
2.191
108
35
Em là em tiếp tục vote cho Sò rén tò
Để anh Hải típ tục ngáo giá
Hôm sau ế quá giảm giá sập sàn thì em mua :D