Hạng B2
13/4/16
451
1.129
108
34
Em là em tiếp tục vote cho Sò rén tò
Để anh Hải típ tục ngáo giá
Hôm sau ế quá giảm giá sập sàn thì em mua :D