Mình mới chạy em Q5 nên còn "gà" lắm, nhờ các bác chỉ thêm cho cách chính thế nào để cho hiển thị tốc độ trên màn hình taplo. Lúc mới lấy xe mình thấy có hiển thị, tuy nhiên do làm chuột bạch để tìm hiểu các chức năng nên bấm sao giờ mò hoài không thấy hiển thị lại thông tin tốc độ trên taplo. Các bác chỉ giáo giúp nhé. Cảm ơn nhiều.
 
tôi tìm ra rồi nhé : ở cần gạt bên tạy phải (cần để điều chỉnh gạt nước mưa), phía dưới có nút reset, cứ bấm vào đó, màn hình trên taplo sẽ chuyển sang các kiểu hiển thị, khi nào thấy màn hình hiện thị những thông tin mà mình cần (trong trường h75p này là hiển thị tốc độ xe) thì ok.