Tập Lái
17/1/18
3
0
1
46
Mình dùng Android Box Eliveiw D4 - Icar cho Mazda CX8. Không biết các anh chị nào có gặp vấn đề khó chịu như mình không thì tư vấn giúp.
- Kết nối Bluetooth đồng thời điện thoại với Mazda và AI box hay chỉ cần kết nối với AI Box
- Khi có điện thoại gọi tới thì nó có vấn đề như sau, không trả lời bằng cách bấm nút trả lời trên vô lăng được. 2 nút trả lời/ dừng điện thoại trở thành nút ra lệnh giọng nói luôn.
- Khi nhận cuộc gọi bằng Zalo thì trên màn hình không hiển thị biểu tượng trả lời, mà phải nhấn trả lời trên điện thoại.