Hạng D
5/8/07
1.636
50
48
Sau khi tham khảo bác cựu HT Nissan89, OSPD Sonnguyen và các thành viên tích cực khác của GMFC, em xin tổng hợp và đăng tải Bản Nội Quy Chính Thức của GMFC với nội dung chính như sau:

NỘI QUY HỘI GENERAL MOTOR FAN’S CLUB & FRIENDS
(TRỰC THUỘC DIỂN ĐÀN OS)

Tên gọi chính thức : GM FAN’S CLUB & FRIENDS
Tên viết tắt: GMFC
Logo chính thức:

NỘI QUY BOX GMFC

Điều I - GMFC: Là một chi hội thuộc diễn đàn otosaigon, là một mạng xã hội mở bao gồm các thành viên OS không phân biệt giới tính, thành phần, dân tộc, địa lý, quốc gia, học vấn hay chức vụ cao thấp, trên 18 tuổi và đồng ý tham gia vào GMFC trên tinh thần tự nguyện, có chung sở thích đam mê xe hơi, ham thích các hoạt động vui chơi giải trí tập thể trên tinh thần vui là chính và có trách nhiệm, có văn hóa, không vụ lợi và phi chính trị.

Điều II - Chức năng hoạt động :
1. Định hướng hoạt động của GMFC và các nhóm thành viên, phát triển thành viên và trợ giúp kinh nghiệm cho các thành viên hiện có trong khuôn khổ các quy định chung của OS và phù hợp Luật pháp.
2. Tổ chức các hoạt đông văn hóa ,vui chơi giải trí, caravan trong và ngoài nước.
3. Trao đổi, nâng cao trình độ lái xe an toàn, sử dụng, bảo dưỡng xe.
4. Tham gia các hoạt động chính thức chung của OS, giao lưu với các Hội khác.
5. Quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong đời sống và công việc, bảo vệ quyền lợi của các thành viên của hội trên diễn đàn phù hợp các quy định chung.

Điều III - Các loại hình hội viên gồm :
1. Hội viên Online:
Chỉ online trên mạng, không có điều kiện offline hoặc chỉ tham gia vào một số ít các hoạt đông của hội theo ý thích nhu cầu của từng thành viên.
2. Hội viên chính thức: Tham gia thường xuyên vào mọi hoạt động của Hội và có những đóng góp thiết thực trong việc xây dựng và phát triển Hội


Điều IV - Điều kiện hội viên:
A) Điều kiện gia nhập :
1. Mọi công dân Việt nam hoặc nước ngoài, từ 18 tuổi trở lên, chấp thuận sinh hoạt trong Hội GMFC và hoàn toàn đồng ý với bản nội quy này đều có quyền trở thành hội viên GMFC
2) Tham gia trên tinh thần ự nguyện, không phân biệt giới tính, tuổi tác, thành phần, dân tộc, địa lý, quốc gia, học vấn hay chức vụ trong xã hội
3) Đã từng sở hữu, đang sở hữu hoặc sẽ sở hữu xe hơi các loại.
4) Đam mê xe cộ nói chung và thích tham gia các hoạt động của Hội GMFC
5) Bạn bè của các thành viên Hội GMFC hoặc các thành viên của các Hội khác trong OS yêu thích GMFC

B) Cách đăng ký hội viên: Đăng ký tại thread “Refresh Danh sách hội viên GMFC”Nội dung cần đăng ký: Đã có hướng dẫn cụ thể tại thread nói trên
C) Từ bỏ hoặc khai trừ:
1. Ra khỏi hội : Tự nguyện nếu không thích tiếp tục tham gia hội bất cứ lúc nào khi muốn và phải thông báo chính thức cho Lãnh đạo hội
2. Bị khai trừ khỏi hội :
- Vì lý do vi phạm các quy định chung của Luật, nội quy diễn đàn, hoặc các vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Nôi quy hội, không tuân thủ các quyết định / hòa giải cuối cùng của Lãnh đạo hội.
- Thành viên chính thức: bỏ 03 kỳ offline liên tiếp mà không có lý do chính đáng
- Thành viên online : không tham gia online hoặc không có bất kỳ comment nào trong 90 ngày liên tiếp
- Lôi kéo bè phái gây mất đoàn kết trong hội, vô trách nhiệm dẫn hậu quả xấu cho các thành viên, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Hội.
- Mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến hội, lạm dụng tên tuổi của hội cho mục đích xấu….
3. Những người bị khai trừ do vi phạm các lỗi nghiêm trọng, sẽ được nêu tên trong bảng phong thần của hội với lý do đầy đủ để anh em trong toàn OS được biết.

Điều V - Quyền lợi của hội viên : Tham gia các hoạt động của Hội:
- Online – 24/7 không hạn chế.
- Offline chính thức : 1 lần / 1 tháng , giao lưu, ra mắt TV mới, chia sẻ kinh nghiệm Turning & Driving.
- Đi chơi dã ngoại / du lịch/ khám phá : 1 lần /quý (3 tháng/ 1 lần), các chương trình khác sẽ có thông báo cụ thể trên diễn đàn.
- Được đề xuất, góp ý kiến và đề nghị cho Hội về các vấn đề mà mình quan tâm hoặc liên quan đến Hội.
- Được sự quan tâm trợ giúp của Hội và của các thành viên khác trong các trường hợp liên quan cá nhân và gia đình hoặc công viêc.
- Được tham gia viết bài về các vấn đề về xe cộ, trao đổi kinh nghiệm, đề nghị trợ giúp và các vấn đề khác liên quan đến sinh hoạt trong và ngoài GMFC trong box GM Chevrolet và sub box GMFC
- Được bỏ phiếu bầu lãnh đạo hội và biểu quyết các vấn đề quan trọng của Hội (chỉ dành cho hội viên chính thức)

Điều VI - Nghĩa vụ của hội viên.
1. Chấp hành nghiêm chỉnh QUI ĐỊNH của diễn đàn OS, Nội Quy Hội và các quyết định được Hội ủng hộ.
2. Tham gia nhiệt tình các hoạt động theo điều kiện của mình. Luôn nhiệt tình cổ vũ để Hội phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội phân công.
3. Tích cực ủng hộ cho các bài viết hay, có chất lượng và hữu ích của các thành viên trong OS và đặc biệt là của thành viên GMFC.
4. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của Hội, tham gia đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.
5. Tuân thủ các quyết định, phân xử cuối cùng của BĐH OS và lãnh đạo hội.

Điều VII - Cơ cấu tổ chức:
1. Hội Trưởng:
1.1/ Là người đại diện cao nhất của Hội trong các quan hệ, đưa ra định hướng và các chương trình hoạt động cho Hội, chịu trách nhiệm bổ nhiệm các Hội Phó, phân công các thành viên Ban điều hành và điều hành các hoạt động của Hội, có trách nhiệm ủy quyền cho Hội phó khi đi vắng dài ngày
1.2/ Hợp tác với Admin/Mod để bảo vệ quyền lợi cũng như hướng dẫn các thành viên tham dự diễn đàn cho đúng Quy định của Diễn đàn và phù hợp Luật pháp.
1.3/ Nhiệm kỳ Hội trưởng là 24 tháng kể từ khi được chính thức công bố bởi BĐH diễn đàn OS
1.4/ Hội trưởng sẽ tự động được coi là hết trách nhiệm khi nhiệm kỳ kết thúc và Hội sẽ tổ chức bầu Hội trưởng mới.
1.5/ Hội trưởng có quyền từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ nếu được sự chấp thuận của trên 50% hội viên tích cực của Hội và BĐH OS
1.6/ Hội trưởng sẽ bị bãi nhiệm ngay lập tức nếu có đề nghị bãi nhiệm của trên 50% hội viên tích cực của Hội và/hoặc quyết định bãi nhiệm của BĐH OS

2. Ban Điều Hành Hội:
Ban điều hành Hội bào gồm: Hội trưởng, 01 Hội phó, 01 Thư ký hội và các thành viên Ban ĐH khác phụ trách truyền thông, hội họp, sự kiện, tài chính, tổ chức và phát triển hội. Số người cụ thể sẽ quy định tùy theo từng nhiệm kỳ cho phù hợp với tình hình thực tế quy mô của Hội và số lượng hội viên cụ thể.

Điều VIII: Những điều khoản chung :
1. Tất cả các hội viên GMFC phải tuân thủ và thực hiện đúng theo bản Nội Quy này
2. Ban Điều Hành và các thành viên tích cực có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên khác tuân thủ nghiêm túc bản Nội quy này.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Nội Quy hội trong quá trình thực hiện là cần thiết khi xem xét các khiếm khuyết và khuyến nghị được các hội viên người đưa ra và được trên 50% hội viên tích cực ủng hộ.
4. Nội Quy này đã được toàn thể các thành viên Ban Điều Hành Hội GMFC thông qua.
5. Nội Quy này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội GMFC chính thức công bố trên sub box GMFC.
--------------------------------------------------
TP Hồ Chí Minh ngày 1/7/2013.
T/M Ban Điều Hành GMFC.

Cựu Hội Trưởng
Dorive
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/4/10
1.612
13
38
39
─▀██▀───▀██▀─▀██──██─▀██▀▀▀─
──██─────██───██▄█▀───██▄█───
──██─────██───██▀█▄───██▀█───
─▄██▄▄█─▄██▄─▄██──██─▄██▄▄▄▂ ▃ ▄
 
Hạng F
15/11/10
9.321
2.961
113
50
Bác HT edit bài viết lại cho bọn em dễ đọc tí ạ. Các mục được copy & paste nên bị dính liền liên tục ạ.
Thanks
PS: Bác làm cái mộc đỏ và chữ ký điện tử cho nó máo luôn ạ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/8/07
1.636
50
48
Poorguy nói:
Bác HT edit bài viết lại cho bọn em dễ đọc tí ạ. Các mục được copy & paste nên bị dính liền liên tục ạ.
Thanks
Thanks bác poorguy đã góp ý, chiều nay post vội trước khi về nên chưa kịp edit. Giờ đã xong
080402cool_prv.gif

 
Hạng F
15/11/10
9.321
2.961
113
50
Đọc kỹ HDSD trước khi dùng nhé.
Ghi chú: Em chưa đọc hết
 
Hạng D
30/12/10
2.072
650
113
GMFC & FRIEND
Em nghĩ nội quy hội như vậy thì đã rỏ ràng rồi, bây giờ em hóng xem Hội mình co những chi hội trực thuộc nào, ai phụ trách quản lý từng chi hội, các chi hội hoạt động ra sao, các đóng góp vào mái nhà chung GMFC của từng chi hội như thế nào...