23/10/06
14.645
5.121
113
Cả chuyến đi hông được dùng tời nên phải tìm cách bung tời để show hàng tự chế! :p

[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường Tám Bố QL28 - Di Linh
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường Tám Bố QL28 - Di Linh