23/10/06
14.645
5.121
113
Trước khi về tranh thủ ăn trưa chia tay Di Linh, Hẹn gặp lại chuyến sau!

[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường Tám Bố QL28 - Di Linh
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường Tám Bố QL28 - Di Linh
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường Tám Bố QL28 - Di Linh