Cảnh Báo SG - Huế đi ql14, về ql1A

Hạng D
27/6/12
3.172
892
113
Tối mùng 2 khởi hành. Mùng 8 về tới sg. Dự tính vậy có khả thi kg các bác?
Bao lâu ra tới Huế các bác nhỉ? E chưa đi ql14 bao giờ.
Đội ơn các bác!
 
Hạng B2
28/7/14
238
1.458
93
44
Xác nhận
confirm