Hạng D
7/6/11
1.319
516
113
41
Mình lăn tăn mấy điểm sau và ko chọn Subaru:
- phụ tùng và garage không nhiều, đặc biệt khi ở vùng ven, trong thị trấn chả thấy ai chạy.
- awd, thấy thì ham nhưng xài ko tới do đi đường bằng là chủ yếu, mà khi cần sửa lại tốn.
- giá cao - quanh quanh 1bio cho bản eyesight.

Về kiểu dáng thì mỗi người mỗi ý, riêng mình thấy em nó đẹp.