Hạng D
7/4/09
2.822
8
38
50
xem qua thấy thương mấy cái lều của ae đi Hồ Tràm hôm rồi quá Ducreddecor !!!
Cái lều này đêm hôm vệ sinh có khép kín không các bác ơi,em sợ loạng choạng thế nào cũng hụt chân àh???