Tập Lái
6/4/21
10
169
28
35
Mình dùng App Gmail trên iPad để check email dạng @gmail.com. Nay muốn thêm 1 tài khoản dạng tương tự để check 2 email đó cùng lúc thì làm cách nào ? Mình tìm không thấy App có chức năng Add thêm TK mới ? Nhờ mọi người giúp ? Thanks