Thiền định và tu tập

Hạng B2
18/12/18
109
129
8
Xác nhận
confirm
Mình cũng đọc sách thiền: Vào Thiền của Doãn Quốc Sỹ (dễ đọc nhất, Thiền Luận (bộ 3 cuốn, mỗi cuốn gần một ngàn trang, mới đọc được cuốn I khoảng 350 trang), Con Đường Mây Trắng (7, 8 quyển gì đó, cũng chưa đọc xong)...

Nói chung là cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, đọc chơi cho vui thôi, đọc vì buồn chán, vì muốn giết thời gian, vì cũng mong muốn tìm được một chút gì đó bình an cho tâm hồn.

Nói chung sách thiền rất khó đọc vì rất trừu tượng và không logic như suy nghĩ của mình.
 
Reactions: viet xuan
Tập Lái
10/5/19
27
1.665
90
43
Xác nhận
confirm
Chỉ cần giữ 2 thứ là được.
  • Không phạm pháp.
  • Không vi phạm đạo đức.
 
Hạng C
26/12/11
520
9.904
93
Huyện Kiên Lương. Tỉnh Kiên Giang
Xác nhận
confirm
Mình cũng đọc sách thiền: Vào Thiền của Doãn Quốc Sỹ (dễ đọc nhất, Thiền Luận (bộ 3 cuốn, mỗi cuốn gần một ngàn trang, mới đọc được cuốn I khoảng 350 trang), Con Đường Mây Trắng (7, 8 quyển gì đó, cũng chưa đọc xong)...

Nói chung là cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, đọc chơi cho vui thôi, đọc vì buồn chán, vì muốn giết thời gian, vì cũng mong muốn tìm được một chút gì đó bình an cho tâm hồn.

Nói chung sách thiền rất khó đọc vì rất trừu tượng và không logic như suy nghĩ của mình.
Anh đọc thử sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc xem. Cảm nhận của một trí thức đã ngộ đạo có thể dễ hiểu hơn.
 
Reactions: Yesterdaynhq
Hạng B2
29/8/19
150
64
28
28
Xác nhận
confirm
Thiền để rèn luyện sức khỏe thôi, chứ bỏ đời đi thiền là đi trái lẽ thông thường rồi