Hạng B2
8/4/13
164
922
93
May quá, pass mình là: 1+2+3+4+5+6-9-8-7-6-5+4+3+2+1=2016.

Hên thuyệt.
 
Hạng B2
24/9/16
194
264
63
TP.HCM
Em đổi lại rồi ạ,phiền bác otosaigon kiểm lại giùm em xem đc chưa ạ.
Update danh sách còn 1.495 mem chưa đổi nhé ace