Hạng F
15/11/10
9.321
2.961
113
50
Thành viên mà không còn một tiếng nói thì bầu bán gì nữa bác.
 
Hạng F
15/11/10
9.321
2.961
113
50
Off ở ngoài họp lại bầu HT luôn cho nhanh bác
1. Em có mời anh em vào room viber để lấy ý kiến vẫn không thấy ai lên tiếng. OS thì không. Facebook thì chả có. Vậy làm sao họp được.
2. Nếu thật sự còn là thành viên, còn muốn chơi (những bác không còn quan tâm thì em không đề cập) thì phải tham gia off, như vậy mới công bằng, dân chủ và đạt được số đông tín nhiệm.
Em đề xuất ngày off là: 02/04/2016 (thứ 7). Địa điểm : BCR quận 9. 1:00pm ~ night.
 
Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Thành viên mà không còn một tiếng nói thì bầu bán gì nữa bác.
HT nghỉ cái cả hội nghỉ chơi theo à bác. Phải tự tin lên chứ. Bác phát biêu như vầy còn ai máu nữa
 
Hạng B1
5/2/15
61
21
8
1. Em có mời anh em vào room viber để lấy ý kiến vẫn không thấy ai lên tiếng. OS thì không. Facebook thì chả có. Vậy làm sao họp được.
2. Nếu thật sự còn là thành viên, còn muốn chơi (những bác không còn quan tâm thì em không đề cập) thì phải tham gia off, như vậy mới công bằng, dân chủ và đạt được số đông tín nhiệm.
Em đề xuất ngày off là: 02/04/2016 (thứ 7). Địa điểm : BCR quận 9. 1:00pm ~ night.
Mời các bác có ý kiến
 
Hạng D
21/3/14
1.676
726
113
30
Bây giờ không ứng cử làm HT nữa, làm thì làm MOD luôn cho máo. kkkkkkkkk