Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
bia guy rồi bia gái . có bia ôm hông vô luôn đi mấy bác kkk
Bia ôm thì có mà đầy nha bác . Không biết mấy bác ở trong hội này có hay tham gia ... chứ em khoái cái vụ đó lắm à nha .. he he
 
Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
bia nào cụng là bia thôi
Chính xác , uống bia là phải cụng ... cụng là phải uống ... mà uống là phải say , chứ thằng tỉnh , thằng say thì hổng có vui ..he he
 
  • Like
Reactions: No Bi
Hạng C
14/5/15
520
484
63
Chính xác , uống bia là phải cụng ... cụng là phải uống ... mà uống là phải say , chứ thằng tỉnh , thằng say thì hổng có vui ..he he
Bác được cái nói đúng
 
Hạng D
2/8/13
1.219
858
113
Chính xác , uống bia là phải cụng ... cụng là phải uống ... mà uống là phải say , chứ thằng tỉnh , thằng say thì hổng có vui ..he he
Kết câu ; thằng tỉnh thằng say mất vui