Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Diễn đàn mà nói chuyện kiểu này. Chán bác NPROTEC quá.
Vậy phải nói chuyện như thế nào mới vừa ý bác vậy ? Sao mà khó thế , khó quá , chơi một mình luôn đó .. he he
 
Hạng D
2/8/13
1.219
858
113
Em nghỉ có ai đó làm ơn xóa hết những topic mà có quá nhiều comts. loạn xị ngậu thế này.
Ai đó hãy làm ơn xóa hết dùm